Cổ màn hình 14PM (ko IC/ có IC/ không IC có táo LG)

69,000215,000

Mô tả

💠 CỔ MÀN HÌNH KHÔNG IC

co 14pm koic co 14pm koic 1 co 14pm koic 2 co 14pm koic 3 co 14pm koic 4

💠 CỔ MÀN HÌNH CÓ IC

14PM CO IC

💠 CỔ MÀN HÌNHKHÔNG IC CÓ TÁO

14PM KO IC CO TAO

Thông tin bổ sung

Loại

Không IC, Có IC SS, Không IC LG (có táo)