Cổ cảm ứng – màn hình SS A7

17,000

Mô tả

a7 A7

Thông tin bổ sung

Loại

Cổ cảm ứng A7, Cổ màn hình A7