THAY LINH KIỆN APPLE WATCH

GIÁ THAY CHỈ DÀNH CHO THỢ/ CỬA HÀNG/ ĐẠI LÝ

Chú thích:

ĐVT : 1 = 1000 VND

C/R = Chung/ Riêng = Giá khi thay chung mk or mh / Giá thay riêng linh kiện

Apple WatchÉp KínhÉp Cảm ỨngThay Màn Hình
Seri 1 – 38mm 42mm250350750
450 lem icon
Seri 2 / seri 3 – 38mm4006001200 zin ek
Seri 2 / seri 3 – 42mm4006001200 zin ek
Seri 4 – 40mm4006002100 new
Seri 4 – 44mm4006002100 new
Seri 5/ SE – 40mm4506502300 tm/ek
giữ xác
Seri 5/ SE – 44mm4506502300 tm/ek
Seri 6 – 40mm4507502500 tm/new giữ xác
Seri 6 – 44mm4507502500 giữ xác
Seri 7 41mm 45mm800 _2400
Seri 8 41mm 45mm1200 _3900

Thay Linh Kiện Khác

Apple WatchThay pin
(C/R)
Thay vỏ
(sườn + lưng sau)
Nút xoayMicro SạcDây nối
MH main
Thay nắp
lưng sau
ko cụm sạc
Cụm
nắp lưng sạc
Đế sạc
Seri 1 _200/300100/200200/300150/250300/400 _
Seri 2 / seri 3450/600 _350/500250/450350/500150/250300/400200/300
Seri 4450/600800/1000350/500250/450350/500250/450500/700 _
Seri 5/ SE450/600800/1000350/500250/450350/550250/450500/700300/400
Seri 6450/6001000/1200350/550300/500450/650300/500600/800350/550
Seri 7500/6501800/2200400/600300/500500/700300/500600/800350/550