THAY LINH KIỆN APPLE WATCH

GIÁ THAY CHỈ DÀNH CHO THỢ/ CỬA HÀNG/ ĐẠI LÝ

Khách hàng là người dùng cần tham khảo giá xem chi tiết link dưới đây hoặc liên hệ 0933242424 – 0941242424

>> Bảng giá sửa chữa Apple Watch khách hàng

Chú thích:

ĐVT : 1 = 1000 VND

C/R = Chung/ Riêng = Giá khi thay chung mk or mh / Giá thay riêng linh kiện

Apple WatchÉp KínhÉp C/ỨngThay Màn Hình
Seri 1 – 38mm 42mm250350750
450 lem icon
Seri 2 / seri 3 – 38mm4006001400 zin ek
Seri 2 / seri 3 – 42mm4006001400 zin ek
Seri 4 – 40mm4006002100 new
Seri 4 – 44mm4006002100 new
Seri 5/ SE – 40mm4506502300 tm/ek
Seri 5/ SE – 44mm4506502300 tm/ek
Seri 6 – 40mm4507502500 tm/new giữ xác
Seri 6 – 44mm4507502500 giữ xác
Seri 7 – 41mm 45mm700 _2700 giữ xác
Seri 8 – 41mm 45mm12003900 giữ xác
Seri 9 41mm/45mm1200_3900
Ultra 49mm900_4700
Ultra 2 49mm900_4700

Thay Linh Kiện Apple Watch Khác

Apple WatchThay pin
(C/R)
Thay vỏ
(sườn + lưng sau)
(C/R)
Nút xoayMicro SạcDây nối
MH main
Seri 1 (38- 42mm)  200/300100/200100/250
Seri 2 / seri 3 (38-42mm)  350/500250/450300/500
Seri 4 (40-44mm)450/600800/1000400/550250/450300/500
Seri 5/ SE (40-44mm)450/600800/1000400/550250/450350/550
Seri 5/ SE (40-44mm)  400/550  
Seri 6 (40-44mm)500/6501000/1200400/550300/500600/800
Seri 7 (41-45mm)500/6501800/2000300/500600/800
Seri 8 (41-45mm)750/850
Apple WatchThay nắp
lưng sau
ko cụm sạc
Thay nắp
lưng sau
có cụm sạc
Cụm sạc riêngPhụ kiệnÉp cổ
Seri 1 (38- 42mm)150/250300/400200/300 
Seri 2 / seri 3 (38-42mm)150/250300/400200/300 
Seri 4 (40-44mm)250/400450/600250/400 Dây nút nguồn: 400/5501000
Seri 5/ SE (40-44mm)250/400450/600250/400Dây nút nguồn: 400/550
Rung : 300/ 450
1100
Seri 6 (40-44mm)450/550550/650400/500Dây nút nguồn: 400/5501200
Seri 7 (41-45mm)350/450450/550350/450Rung 300/500
Dấy nguồn + núm xoay ( chung 1 dây) : 700/850
Seri 8Dấy nguồn + núm xoay ( chung 1 dây) : 700/850
Seri 9600/ 750

Sửa Chữa Chạy Phần Mềm APPLE WATCH

CHẠY PHẦN MỀM :
✅ Seri 1- seri 6 : 100
✅ Seri 7 , Seri 8 , Seri 9 , Ultra 1 , 2: 350

SỬA PHẦN CỨNG
✅Lỗi không nghe gọi :
🔸 Seri 1,2,3,4,5 : 200
🔸 Seri 6,7,8 : 350

✅Chấm than (chủ yếu Seri 2,3,4) : 250

FIX SỌC MÀN HÌNH

FIX SỌC AWGiá Fix sọc
Seri 2,3850
Seri 4,5,61100
Seri 7,81300