THAY LINH KIỆN APPLE WATCH

GIÁ THAY CHỈ DÀNH CHO THỢ/ CỬA HÀNG/ ĐẠI LÝ

Khách hàng là người dùng cần tham khảo giá xem chi tiết link dưới đây hoặc liên hệ 0933242424 – 0941242424

>> Bảng giá sửa chữa Apple Watch khách hàng

Chú thích:

ĐVT : 1 = 1000 VND

C/R = Chung/ Riêng = Giá khi thay chung mk or mh / Giá thay riêng linh kiện

Apple WatchÉp KínhÉp C/ỨngThay Màn Hình
Seri 1 – 38mm 42mm250350750
450 lem icon
Seri 2 / seri 3 – 38mm4006001400 zin ek
Seri 2 / seri 3 – 42mm4006001400 zin ek
Seri 4 – 40mm4006002100 new
Seri 4 – 44mm4006002100 new
Seri 5/ SE – 40mm4506502300 tm/ek
Seri 5/ SE – 44mm4506502300 tm/ek
Seri 6 – 40mm4507502500 tm/new giữ xác
Seri 6 – 44mm4507502500 giữ xác
Seri 7 – 41mm 45mm800 2500
Seri 8 – 41mm 45mm1200 3900

Thay Linh Kiện Apple Watch Khác

Apple WatchThay pin
(C/R)
Thay vỏ
(sườn + lưng sau)
(C/R)
Nút xoayMicro SạcDây nối
MH main
Seri 1 (38- 42mm)  200/300100/200200/300
Seri 2 / seri 3 (38-42mm)  350/500250/450350/500
Seri 4 (40-44mm)450/600800/1000350/500250/450350/500
Seri 5/ SE (40-44mm)450/600800/1000350/500250/450350/500
Seri 5/ SE (40-44mm)     
Seri 6 (40-44mm)500/6501000/1200350/550300/500450/650
Seri 7 (41-45mm)500/6501800/2000400/600300/500500/700
Apple WatchThay nắp
lưng sau
ko cụm sạc
Thay nắp
lưng sau
có cụm sạc
Cụm sạc riêngPhụ kiệnÉp cổ
Seri 1 (38- 42mm)150/250300/400200/300 
Seri 2 / seri 3 (38-42mm)150/250300/400200/300 
Seri 4 (40-44mm)250/400450/600250/400 1000
Seri 5/ SE (40-44mm)250/400450/600250/400Dây nút nguồn: 700/900
Rung : 300/ 450
1100
Seri 6 (40-44mm)450/550550/650400/500Nút nguồn: 500/7501200
Seri 7 (41-45mm)350/450450/550350/450Rung 300/500