THAY LINH KIỆN IPAD

GIÁ THAY CHỈ DÀNH CHO THỢ/ CỬA HÀNG/ ĐẠI LÝ

Chú thích:

ĐVT : 1 = 1000 VND

C/R = Chung/ Riêng = Giá khi thay chung mk or mh / Giá thay riêng linh kiện

IpadÉp KínhÉp Cảm ỨngThay Màn Hình
ipad 1 – 2010
(A1219/A1337)
 _hếthết
Ipad 2 – 2011
(A1395 wifi|A1397/A1396 wifi+3G)
 _280750
(giảm 100k giữ dc mk)
Ipad 3 – 2012
(A1416 wifi|A1430/A1403 wifi+3G)
 _280800
(giảm 100k giữ dc mk)
Ipad 4 – 2012
(A1458 wifi|A1459/A1460 wifi+3G)
 _280800
(giảm 100k giữ dc mk)
    
Ipad mini 1 – 2012
(A1432/A1454/A1455)
 _3001000
(giảm 100k giữ dc mk)
Ipad mini 2 – 2013
(A1489 wifi|A1491/A1490)
 _3001100
(giảm 100k giữ dc mk)
Ipad mini 3 – 2014
(A1599 wifi|A1600 wifi+3G)
 _3001100
(giảm 100k giữ dc mk)
Ipad mini 4 – 2015
(A1538 wifi|A1550 wifi+3G)
5006001600zin new
Ipad mini 5 – 2019
(A2133/A2124/A2125/A2126)
6007001700zin new
ipad mini 6 2021
(A2568)
80012005200 zin tm
4300 zin new
lấy xác
Ipad Air 1 – 2013/2014
(A1474/A1476/A1475) – dán tay
 _3501500
(giảm 100k giữ dc mk)
Ipad Air 2
(A1566/A1567 wifi+3G)
5007002000 zin new
(làm hết nhòe 650/900)
ipad 9.7 in (2016)
(A1673/A1674/A1675) – ép
5507002250
ipad GEN 5 (2017) – dán tay
(A1822/A1823) (chung air1 khác home)
 _3501500
ipad GEN 6 (2018) – dán tay
(A1893/A1954)
 _3501500
ipad 10.2in GEN 7 – 2019
(A2197/ A2200/ A2198) – dán tay
 _3502000
ipad 10.2in GEN 8 – 2020
(A2270/A2428/A2429/A2430) – dán tay
 _3502000
ipad 10.2 GEN 9 – 2021
(
A2602) – dán tay
 _3501500
ipad 10.5in 2017 ĐỜI 1 (A1701/A1709/A1852)7009003000 zin cty
2100 zin new
ipad 10.5in 2019 ĐỜI 2/ AIR 3 (A2152/A2153/A2154/A2123)7009003000 zin cty
2300 zin new
ipad 10.9in 2020 / Air 4
(A2316/ A2324/ A2325/ A2072)
80012003200 zin new
3600 tm
ipad 10.9in 2022/ Air 5 M1
(A2589/ A2591)
90014003200 new
ipad pro 11 in 2018 (ko home) (A1980/A1934/A1979/A2013)100014002900 zin new
ipad pro 11 in 2020 (ko home)
(A2228/A2068/ A2230/A2231)
100014002900 zin new
ipad pro M1 11inch 2021
(A2301, A2459, A2460)
110017004500 zin new
6400 ZIN HÃNG,tm
ipad pro M2 11inch 2022
(A2435, A2761, A2762)
110017004500 zin new
6400 ZIN HÃNG,tm
ipad pro 12.9 in 2015 ĐỜI 1 (A1584/A1652)100015003950 zin new
ipad pro 12.9 in 2017 ĐỜI 2 (A1670/A1671/A1821)150019007500
ipad pro 12.9in 2018 (13in ĐỜI 3)
(A1876/A1895/A1983/A2014)
110017003100 zin new
4700 TM
ipad pro 12.9in 2020 ( 13in Đời 4)
(A2229/A2069/A2232/A2233)
110017003100 zin new
4700 TM
iPad pro 12.9 M1 2021 Đời 5
(A2378,A2379, A2461, A2462)
150019007900 TM lấy xác
iPad pro 12.9 M2