THAY LINH KIỆN IPAD

GIÁ THAY CHỈ DÀNH CHO THỢ/ CỬA HÀNG/ ĐẠI LÝ

Khách hàng là người dùng cần tham khảo giá xem chi tiết link dưới đây hoặc liên hệ 0933242424 – 0941242424

>> Bảng giá ép kính iPad khách hàng

Chú thích:

ĐVT : 1 = 1000 VND

C/R = Chung/ Riêng = Giá khi thay chung mk or mh / Giá thay riêng linh kiện

IpadÉp KínhÉp Cảm ỨngThay Màn Hình
ipad 1 – 2010
(A1219/A1337)
 _hếthết
Ipad 2 – 2011
(A1395 wifi|A1397/A1396 wifi+3G)
 _300750
(giảm 100k giữ dc mk)
Ipad 3 – 2012
(A1416 wifi|A1430/A1403 wifi+3G)
 _300800
(giảm 100k giữ dc mk)
Ipad 4 – 2012
(A1458 wifi|A1459/A1460 wifi+3G)
 _300800
(giảm 100k giữ dc mk)
    
Ipad mini 1 – 2012
(A1432/A1454/A1455)
 _3001000
(giảm 100k giữ dc mk)
Ipad mini 2 – 2013
(A1489 wifi|A1491/A1490)
 _3001100
(giảm 100k giữ dc mk)
Ipad mini 3 – 2014
(A1599 wifi|A1600 wifi+3G)
 _3001100
(giảm 100k giữ dc mk)
Ipad mini 4 – 2015
(A1538 wifi|A1550 wifi+3G)
5006001950 ek/ecu
Ipad mini 5 – 2019
(A2133/A2124/A2125/A2126)
6007001950 ek/ecu
ipad mini 6 2021
(A2568)
80012005200 zin tm
4300 zin new
lấy xác
Ipad Air 1 – 2013/2014
(A1474/A1476/A1475) – dán tay
 _3501500
(giảm 100k giữ dc mk)
Ipad Air 2
(A1566/A1567 wifi+3G)
5007002050 ek/ecu
(làm hết nhòe 650/900)
ipad 9.7 in (2016)
(A1673/A1674/A1675) – ép
5507002100 ek/ecu
ipad GEN 5 (2017) – dán tay
(A1822/A1823) (chung air1 khác home)
 _3501500
ipad GEN 6 (2018) – dán tay
(A1893/A1954)
 _3501500
ipad 10.2in GEN 7 – 2019
(A2197/ A2200/ A2198) – dán tay
 _3502000
ipad 10.2in GEN 8 – 2020
(A2270/A2428/A2429/A2430) – dán tay
 _3502000
ipad 10.2 GEN 9 – 2021
(
A2602) – dán tay
 _3502000
iPad Gen 10 2022 10.9in
(A2757 / A2777 / A2696)
_6502800
ipad 10.5in 2017 ĐỜI 1 (A1701/A1709/A1852)7009002900 ek/ecu
ipad 10.5in 2019 ĐỜI 2/ AIR 3 (A2152/A2153/A2154/A2123)7009002900 ek/ecu
ipad 10.9in 2020 / Air 4
(A2316/ A2324/ A2325/ A2072)
80012003100 ek/ecu
3800 tm
ipad 10.9in 2022/ Air 5 M1
(A2589/ A2591)
80012003800 tm
ipad pro 11 in 2018 (ko home) (A1980/A1934/A1979/A2013)100014003050 ek/ecu
4300 tm
ipad pro 11 in 2020 (ko home)
(A2228/A2068/ A2230/A2231)
100014003050 ek/ecu
4300 tm
ipad pro M1 11inch 2021
(A2301, A2459, A2460 A2377)
110017004500 EK, ECU
6400 TM
ipad pro M2 11inch 2022
(A2435, A2761, A2762)
110017004500 zin new
6400 ZIN HÃNG,tm
ipad pro 12.9 in 2015 ĐỜI 1 (A1584/A1652)100015002700 zin new
3500 EK
ipad pro 12.9 in 2017 ĐỜI 2 (A1670/A1671/A1821)150019007500
ipad pro 12.9in 2018 (13in ĐỜI 3)
(A1876/A1895/A1983/A2014)
110017003800 EK/ECU
4700 TM
ipad pro 12.9in 2020 ( 13in Đời 4)
(A2229/A2069/A2232/A2233)
110017003800 EK/ECU
4700 TM
iPad pro 12.9 M1 2021 Đời 5
(A2378,A2379, A2461, A2462)
150019007900 TM lấy xác
iPad pro 12.9 M2 2022 Đời 6
(A2764, A2437, A2766, A2436)
 1700 7900 TM lấy xác

THAY PIN IPAD

IpadThay pin (C/R)
XS nứt kính
Mã pinmAh
ipad 1 – 2010
(A1219/A1337)
   
Ipad 2 – 2011
(A1395 wifi|A1397/A1396 wifi+3G)
400/600A13766930
Ipad 3 – 2012
(A1416 wifi|A1430/A1403 wifi+3G)
400/600A138911560
Ipad 4 – 2012
(A1458 wifi|A1459/A1460 wifi+3G)
400/600A138911560
    
Ipad mini 1 – 2012
(A1432/A1454/A1455)
400/600A14454440
Ipad mini 2 – 2013
(A1489 wifi|A1491/A1490)
400/600A15126471
Ipad mini 3 – 2014
(A1599 wifi|A1600 wifi+3G)
400/600A15126471
Ipad mini 4 – 2015
(A1538 wifi|A1550 wifi+3G)
400/600A15465124
Ipad mini 5 – 2019
(A2133/A2124/A2125/A2126)
450/650A21145124
ipad mini 6 2021
(A2568)
   
    
Ipad Air 1 – 2013/2014
(A1474/A1476/A1475) – dán tay
400/600A14848827
Ipad Air 2
(A1566/A1567 wifi+3G)
400/600A15477340
ipad 9.7 in (2016)
(A1673/A1674/A1675) – ép
450/650A16647306
ipad GEN 5 (2017) – dán tay
(A1822/A1823) (chung air1 khác home)
400/600Air1 
ipad GEN 6 (2018) – dán tay
(A1893/A1954)
400/600Air1 
    
ipad 10.2in GEN 7 – 2019
(A2197/ A2200/ A2198) – dán tay
400/600  
ipad 10.2in GEN 8 – 2020
(A2270/A2428/A2429/A2430) – dán tay
400/600  
ipad 10.2 GEN 9 – 2021
(
A2602) – dán tay
   
GEN 10600/800
ipad 10.5in 2017 ĐỜI 1 (A1701/A1709/A1852)500/700A17988134
ipad 10.5in 2019 ĐỜI 2/ AIR 3 (A2152/A2153/A2154/A2123) A21348134
ipad 10.9in 2020 / Air 4
(A2316/ A2324/ A2325/ A2072)
   
ipad 10.9in 2022/ Air 5 M1
(A2589/ A2591)
   
    
ipad pro 11 in 2018 (ko home)
(A1980/A1934/A1979/A2013)
800/1000A20427812
ipad pro 11 in 2020 (ko home)
(A2228/A2068/ A2230/A2231)
   
ipad pro M1 11inch 2021
(A2301, A2459, A2460)
 A23697680
ipad pro M2 11inch 2022
(A2435, A2761, A2762)
   
ipad pro 12.9 in 2015 ĐỜI 1
(A1584/A1652)
650/950A157710307
ipad pro 12.9 in 2017 ĐỜI 2
(A1670/A1671/A1821)
700/1000A175410994
ipad pro 12.9in 2018 (13in ĐỜI 3)
(A1876/A1895/A1983/A2014)
950/1300A20439720
ipad pro 12.9in 2020 ( 13in Đời 4)
(A2229/A2069/A2232/A2233)
   
iPad pro 12.9 M1 2021 Đời 5
(A2378,A2379, A2461, A2462)
   
iPad pro 12.9 M2 2022 Đời 6
(A2764, A2437, A2766, A2436)