Nhận Fix sọc màn hình

Chú thích:

ĐVT : 1 = 1000 VND

P/S: Fix không thành công gửi lại tình trạng LCD có thể không lên. Khách hàng ký tên cổ cáp màn xác nhận chính chủ.

IPHONEFIX SỌC MÀN HÌNH
X/XSTai thỏ/ 1 đường xanh/ tím 800 (Cảm +200)
XSMTai thỏ/ 1 đường xanh/ tím 900 (Cảm +200)
11PM900 (cảm +200)
IP12 MINI900 (cảm +300)
IP121000 (cảm +300)
IP12 Pro1000 (cảm +300)
IP12PM1500 (cảm +300)
IP13 Mini1100
IP131100 (cảm +500)
IP13 ProFix sọc: 2000
Lỗi xanh/trắng MH (giữ 120Hz , sd ko nóng)
– Câu dây: 500
– Ko câu: 1000
IP13PMFix sọc: 2000 (cảm +600)
Lỗi xanh/trắng MH (giữ 120Hz , sd ko nóng)
– Câu dây: 500
– Ko câu: 1000
IP141100
Fix trắng 2000
IP14 Plus1400
Fix trắng 2000
IP14 Pro2000
Fix trắng 2000
IP14PM2200
Fix trắng 2000
SamsungFix sọc CH
Z FOLD 1 ( MH ngoài Oled)1400
Z FOLD 1 ( MH trong Oled)4000
Z FOLD 2 ( MH ngoài Oled)1400
Z FOLD 2 ( MH trong Oled)4000
Z FOLD 3 ( MH ngoài Oled)1400
Z FOLD 3 ( MH trong Oled)4000
Z FOLD 4 ( MH ngoài Oled)1400
Z FOLD 4 ( MH trong Oled)4000
  
Z FLIP 1 ( MH trong Oled)2500
Z FLIP 2 ( MH trong Oled)2500
Z FLIP 3 ( MH trong Oled)3000
Z FLIP 4 ( MH trong Oled)3000
  
M51 / M515900 , Cảm +200
A71 2019 / A715F900 , Cảm +200
Note 91300
Note 10/ N9701400
Note 10 Plus / N9751700
Note 10 Lite (thẳng) / N7701000, cảm +200
Note 20 (màn thẳng)1200
Note 20 Ultra / Note 20 Plus1700
  
S10E/G9701200
S10/G9731300
S10 plus / G9751400
S10 5G1700
S10 Lite900
S201500
S20 Plus1700
S20 Ultra1700
S20 FE900
S21 (thẳng) 
S21 FE (thẳng) 
S21 Plus (thẳng)1700
S21 Ultra (cong)1700
S22 (thẳng )1500
S22 Plus ( thẳng )1700
S22 Ultra ( cong )1700
S23 (thẳng) 
S23 Ultra ( cong )1700
MODEL KHÁCFIX SỌC MÀN HÌNH
RENO 4 PRO1300