Cổ cảm ứng – màn hình SS J120

17,000

Mô tả

co man hinh samsung j120 e1697175227644

Co CU J120

Co MH J120

Thông tin bổ sung

Loại

Cổ cảm ứng J120, Cổ màn hình J120