Cổ cảm ứng – màn hình 5S

20,000

Mô tả

0 02 06 5a76f8461a772a4920acce864cb7b17cb2e666d6b9a3725890c583051c3d5611 a6fba2e0

Thông tin bổ sung

Loại

Cổ cảm ứng iP5S, Cổ màn hình iP5S