Cổ cảm ứng – màn hình SS A720

17,000

Mô tả

co cam ứng samsung a720

co man hinh samsung a720

Thông tin bổ sung

Loại

Cổ cảm ứng A720, Cổ màn hình A720