Cổ cảm ứng – màn hình SS A730/ A8+ 2018 / A8 plus 2018

17,000

Mô tả

Co CU A730 A8

Co MH A730 A8

Thông tin bổ sung

Loại

Cổ cảm ứng A730, Cổ màn hình A730