Cổ cảm ứng – màn hình SS A520

17,000

Mô tả

co man hinh samsung a520

Co CU A520

 

Thông tin bổ sung

Loại

Cổ cảm ứng A520, Cổ màn hình A520