Cổ cảm ứng – màn hình SS A8/ A800

17,000

Mô tả

a8 co man hinh samsung a8

Thông tin bổ sung

Loại

Cổ cảm ứng A800, Cổ màn hình A800