Cổ cảm ứng – màn hình SS S3

17,000

Mô tả

S3 1

S3

Thông tin bổ sung

Loại

Cổ cảm ứng S3, Cổ màn hình S3