Cổ cảm ứng – màn hình SS A320

17,000

Mô tả

co cam ứng samsung a320

co man hinh samsung a320 2

Thông tin bổ sung

Loại

Cổ cảm ứng A320, Cổ màn hình A320