Cổ cảm ứng – màn hình SS S7

17,000

Mô tả

S7 1

S7

Thông tin bổ sung

Loại

Cổ cảm ứng S7, Cổ màn hình S7