Cổ cảm ứng – màn hình SS S5

17,000

Mô tả

S5S5 1

Thông tin bổ sung

Loại

Cổ cảm ứng S5, Cổ màn hình S5