Cổ cảm ứng – màn hình SS A30

17,000

Mô tả

A30

co man hinh samsung a30

Thông tin bổ sung

Loại

Cổ cảm ứng A30, Cổ màn hình A30