Cổ cảm ứng – màn hình J250 / J2 Pro 2018

17,000

Mô tả

co man hinh samsung j250

co cam ung samsung j250

Thông tin bổ sung

Loại

Cổ cảm ứng J2 pro, Cổ màn hình J2 pro