Cổ cảm ứng – màn hình SS A20

17,000

Mô tả

A20

co man hinh samsung a20

Thông tin bổ sung

Loại

Cổ cảm ứng A20, Cổ màn hình A20