Cổ cảm ứng – màn hình SS A53 5G

17,000

Mô tả

 

co cu mh ss a53 5g 1 co cu mh ss a53 5g 2 co cu mh ss a53 5g 3 co cu mh ss a53 5g 4

Thông tin bổ sung

Loại

Cổ cảm ứng A53 5G, Cổ màn hình A53 5G