Cổ cảm ứng – màn hình SS A51/ A515 (Mã 1.4 và 2.0)

17,000

 

 

Mô tả

 

Cổ Màn Hình Samsung A51 Mã 2.0

co mh ss a515 ma 20 2 co mh ss a515 ma 20 1 co mh ss a515 ma 20

Cổ Màn Hình Samsung A51 Mã 1.4

co mh ss a515 ma 14 1 co mh ss a515 ma 14

Cổ Cảm Ứng Samsung A51

co cu ss a51 co cu ss a51 1 co cu ss a51 2

 

 

 

Thông tin bổ sung

Phân loại

Cổ cảm ứng, Cổ màn hình mã 1.4, Cổ màn hình mã 2.0