Cổ cảm ứng – màn hình SS A33

17,000

Mô tả

 

co cu mh ss a33 1 co cu mh ss a33 2 co cu mh ss a33 3

Thông tin bổ sung

Loại

Cổ cảm ứng A33, Cổ màn hình A33