Cổ cảm ứng – màn hình SS J530

17,000

Mô tả

j530

Co MH J530

Thông tin bổ sung

Loại

Cổ cảm ứng J530, Cổ màn hình J530