Cổ cảm ứng – màn hình Oppo R7

17,000

Mô tả

 

0 02 06 c6fce87948aecb311f844ae5e2f2b1cfaeaf9e8246c2ecc24be7e09b23cf0688 fd3e9f2a

Thông tin bổ sung

Loại

Cổ cảm ứng R7, Cổ màn hình R7