Cổ cảm ứng – màn hình Oppo Reno 4SE 04/ A54 / A74 4G / A95/ RENO 7Z/ RENO 6Z

17,000

Mô tả

co reno 4se 2  reno 4se 05 a95 1

co cam reno 4se 3 co mh reno 4se

Thông tin bổ sung

Loại

Cổ cảm ứng, Cổ màn hình