Cổ cảm ứng – màn hình SS A50

17,000

Mô tả

co man hinh samsung a50

0 02 06 4a22e236db6358d76a03f120c32e019ad61c74e32447aba36b7f6d6e2c152b0b e8c8e073

Thông tin bổ sung

Loại

Cổ cảm ứng A50, Cổ màn hình A50