Cổ cảm ứng – màn hình 5

20,000

Mô tả

0 02 06 1ba286356458a515da9ec82d4a87f6657dd3b08380cef68cf805ab474b58c233 d239aeca

0 02 06 d362fabb5ee73833103fb1de8086d0a19fc383ae8789a5a05db3afb8543c7dff 9604b114

 

Thông tin bổ sung

Loại

Cổ cảm ứng iP5, Cổ màn hình iP5