Cổ màn hình 14 (không ic/ có ic)

69,000189,000

Mô tả

co 14 koic co 14 koic 1 co 14 koic 2 co 14 koic 3 co 14 koic 4

14 CO IC

Thông tin bổ sung

Loại

Không IC, Có IC, Mã LG Ko IC