Cổ cảm ứng – màn hình Oppo Reno 2

28,000

Mô tả

 

reno 2 1

co mh reno 2 1 co mh reno 2 2 co mh reno 2 3 co mh reno 2 4

Thông tin bổ sung

Loại

Cổ cảm ứng Reno 2, Cổ màn hình Reno 2