Cổ cảm ứng – màn hình SS Note 8

35,000

Mô tả

CO MH NOTE 8 3 CO MH NOTE 8 4

n8

Xem thêm

Thông tin bổ sung

Loại

Cổ cảm ứng Note 8, Cổ màn hình Note 8