Cổ cảm ứng – màn hình SS J2 Core / J260

17,000

Mô tả

co cam ung samsung j250

co man hinh samsung j260

Thông tin bổ sung

Loại

Cổ cảm ứng J2 core, Cổ màn hình J2 core