Cổ cảm ứng – màn hình Oppo Reno 4SE 05/ A54 / A74 4G / A95/ RENO 7Z/ RENO 6Z

17,000

Mô tả

Cổ màn hình Oppo A95 co a74 3 co a74 2

Thông tin bổ sung

Loại

Cổ cảm ứng, Cổ màn hình