Cổ màn hình 13PM (không ic/ có ic)

65,000260,000

Mô tả

Cổ màn hình IP13PM không ic

Cổ màn hình IP13PM không ic co mh ip13pm ko ic 2 co mh ip13pm ko ic 3 co mh ip13pm ko ic 4 co mh ip13pm ko ic 5

 

Cổ màn hình IP13PM có ic

13PM CO IC

Thông tin bổ sung

Loại

Không IC, Có IC