Cổ màn hình 13 (không ic/ có ic)

43,000145,000

Mô tả

Cổ màn hình iP13 không ic

co mh ip13 ko ic 1 co mh ip13 ko ic 2 co mh ip13 ko ic 3 co mh ip13 ko ic 4 co mh ip13 ko ic 5

 

Cổ màn hình iP13 có ic

13 CO IC

Thông tin bổ sung

Loại

Không IC, Có IC