Cổ cảm ứng – màn hình SS A90

17,000

Mô tả

co man hinh samsung a90

A90

 

Thông tin bổ sung

Loại

Cổ cảm ứng A90, Cổ màn hình A90