Cổ cảm ứng – màn hình SS A70

17,000

Mô tả

A70

co man hinh samsung a70

Thông tin bổ sung

Loại

Cổ cảm ứng A70, Cổ màn hình A70