Cổ cảm ứng – màn hình SS A30S

17,000

 

 

Mô tả

 

co man hinh samsung a30s co cam ứng samsung a30s

 

 

 

Xem thêm

Thông tin bổ sung

Phân loại

Cổ cảm ứng, Cổ màn hình