Cổ cảm ứng – màn hình SS Note 2

17,000

Mô tả

Co CU Note2

Co MH Note2

Thông tin bổ sung

Loại

Cổ cảm ứng Note 2, Cổ màn hình Note 2