Cổ cảm ứng – màn hình SS M30 / M30S / M305

17,000

Mô tả

M30 1 co man hinh samsung m30

Thông tin bổ sung

Loại

Cổ cảm ứng M30, Cổ màn hình M30