Cổ cảm ứng – màn hình SS J7

17,000

Mô tả

j7 1

j7

Thông tin bổ sung

Loại

Cổ cảm ứng J7, Cổ màn hình J7