Cổ cảm ứng – màn hình Oppo Reno 2F

17,000

Mô tả

 

reno 2F 1

Thông tin bổ sung

Loại

Cổ cảm ứng Reno 2F, Cổ màn hình Reno 2 F