Vĩ Làm Chân IC QianLi ( iPhone / Huawei )

70,000

Mô tả

 

Vĩ làm chân ic iPhone 13/ Mini / Pro / Pro Max

Vi lam chan ic iphone Vi lam chan ic

 

Vĩ làm chân ic Huawei (Honor) 50/50 Pro

Vi lam chan ic android Vi lam chan ic 1

Xem thêm

Thông tin bổ sung

Phân loại

iPhone 13, Huawei (Honor) 50/50 pro