Mặt kính cảm ứng Đại Bàng iP12/12P (Có IC/ Không IC)

299,000307,000

 

 

Mô tả

Mặt kính cảm ứng Đại Bàng iP12/12P (Có IC/ Không IC)

tp 12 ko ic 1 tp ip

 

kinh dai bang ip12 3TP DAI BANG

kinh dai bang ip12 1 kinh dai bang ip12 2

tp 12 1 tp 12 2tp 12 ic ko ic tp 12 ko ic

Xem thêm

Thông tin bổ sung

Loại

Có IC, Không IC