Mặt Kính Cảm Ứng Đại Bàng iP11 (Có IC / Không IC)

213,000225,000

 

 

Mô tả

 

Mặt kính cảm ứng iphone 11 có ic

Mặt kính cảm ứng iphone 11 không ic

Xem thêm

Thông tin bổ sung

Phân loại

Có IC, Không IC