Pin Android Mã 5 – 3100mAh ( OPPO R809T / R819T R827T / R850 1+1 R6007 / N1MINI N5207 N5206 N5209 N3 Meizu MX Pro6 , MX Pro6S , Meizu 3 , Meizu 5S , Meizu A5 , Meizu S6 V8PRO , Meizu M15 Meizu 15 BA810 Xiaomi Xiaomi 3 Xiaomi 4I Xiaomi 5S Xiaomi 6 Xiaomi 8SE Xiaomi 9se Xiaomi 2A Xiaomi 5C , Redmi 4A , Redmi 5A , Redmi 6/6A , Redmi GO Xiaomi 5 BM3H)

115,000

Mô tả

Thông tin pin Android mã

🔹 Kích thước: 42*58*68

🔹 Dung lượng: 3100mAh

🔹 Model sử dụng: 

OPPOR809T/R819T R827T/R850 1+1 R6007/N1MINI  N5207 N5206 N5209 N3
MeizuMX Pro6 , MX Pro6S , Meizu 3 , Meizu 5S , Meizu A5 , Meizu S6  V8PRO , Meizu M15 Meizu 15 BA810
XiaomiXiaomi 3 Xiaomi 4I Xiaomi 5S Xiaomi 6 Xiaomi 8SE  Xiaomi 9se Xiaomi 2A Xiaomi 5C  , Redmi 4A  , Redmi 5A   , Redmi 6/6A  , Redmi GO Xiaomi 5 BM3H

 

pin ad 5 1 pin ad 5 4 pin ad 5 5 pin ad 5 3