Nước keo xanh 4200EB-45 (bôi lên sau khi ép xong cho chắc cổ, chống ẩm)

350,000