Mặt kính cảm ứng Sony Z ULTRA/ XL39/ C6802 / C6806 / C6833 (Đ)

180,000

Mô tả