Mặt kính cảm ứng iPad Gen 7 2019 có home / Gen8 2020 10.2 inch (T,Đ) (A2197, A2020, A2198 | A2270, A2428, A2429, A2430)

105,000

Model Gen 7: A2197, A2020, A2198

Model Gen 8: A2270, A2428, A2429, A2430

Mô tả

Model Gen 7: A2197, A2020, A2198

Model Gen 8: A2270, A2428, A2429, A2430

tp gen 7 1 tp gen 7 2 tp gen 7 3 tp gen 7 4 tp gen 7 5 tp gen 7 9 tp gen 7 10 tp gen 7 11

Thông tin bổ sung

Màu sắc

Đen, Trắng