Mặt Kính Cảm Ứng 12PM Đại Bàng Có IC (keo/ ko keo)

485,000495,000

Mô tả

Mặt Kính Cảm Ứng 12PM Đại Bàng

1 chạm sáng màn
Cảm trong suốt như zin không thấy kẻ lưới
✅Ép kính được khi vỡ kính
✅Dây nối cảm dễ hàn – ic cảm có ô định vị đóng dễ đóng
tp db 12pm co ic 1 tp db 12pm co ic 1 tp db 12pm co ic 2 tp db 12pm co ic 2

tp ip

 

 

Thông tin bổ sung

Loại

12PM KHÔNG KEO, 12PM CÓ KEO