Lưng 14 Plus NKQR Có MK Camera (có vòng từ tính)

210,000

Mô tả

lung 14plus nk kinh camera 1

lung 14plus nk kinh camera 3 lung 14plus nk kinh camera 4 lung 14plus nk kinh camera 5 lung 14plus nk kinh camera 6 lung 14plus nk kinh camera 7 lung 14plus nk kinh camera 8 lung 14plus nk kinh camera 9 lung 14plus nk kinh camera 2

Thông tin bổ sung

Màu

Xanh, Đỏ, Tím, Vàng, Đen, Trắng