Keo nano dẫn điện 8µm

200,000

Mô tả

Xử lý trắng màn với keo nano dẫn điện 8µm

KEO NANO DẪN ĐIỆN 8µm

Vẽ mạch phôi màn hình, keo mịn hiệu suất tạo màng tốt, không bột, màng sơn chắc & bền .
Keo bảo quản tốt nhất ở ngăn mát tủ lạnh…

keo nano dan dien 1 1

keo nano 1

VIDEO VẼ MẠCH BẰNG KEO NANO DẪN ĐIỆN 8µm

https://youtu.be/ja2WJMFjs84?si=q0cGcANyogFnJQ9d

 

 

https://www.tiktok.com/@linhkienvietfones.vn/video/7260438446634700034

keo nano dan dien 2 keo nano dan dien 3  keo nano dan dien